OFERTA WSPARCIA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie. Zwracając się po pomoc niczym
nie ryzykujesz! Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczyna rekrutację do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Jest to kolejny cykl zajęć w zakresie korygowania zachowań agresywnych wśród osób stosujących przemoc domową oraz osób zagrożonych stosowaniem przemocy domowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Bobolice Panią Anetą Jasiulek pod nr telefonu 94 318-75-95, email: jasiulek.mgops@bobolice.pl, bądź osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 32.

 MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.