Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Bobolice po raz 3 podjęła się realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez  wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
W poprzednich edycjach łącznie w ramach Programu z usług skorzystało 6 osób, które zostały obdarzone nowym spojrzeniem na niepełnosprawność i zainspirowane do podjęcia aktywności.
Program służy poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie Im jak najbardziej niezależnego życia oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb ponadto daje możliwość uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp. Program zapewnia także wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z ustawą z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W ramach usług asystent  pomaga  w wykonywaniu czynności dnia codziennego, które polegają na wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych,korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Mając na względzie to iż Program ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców przystąpiliśmy  do jego udziału. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej chęci  uczestnictwa w  Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pracownikom socjalnym tutejszego ośrodka.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.