„Bezpieczeństwo na dwa kółka” w Bobolicach

Projekt Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach pt. „Bezpieczeństwo na dwa kółka – przeciw agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży w Gminie Bobolice” znalazł się wśród 111 projektów zgłoszonych przez wojewodów i zaakceptowanych do dofinansowania przez MSWiA w ramach Programu Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2010. Planowana kwota dofinansowania to 25.000,00 zł, a całkowita wartość projektu 31.250,00 zł.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Organizacja „Mobilnego miasteczka rowerowego” wraz z rowerowym torem przeszkód.
  2. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych.
  3. „Bezpieczeństwo na dwa kółka” – impreza rekreacyjna propagująca aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu z rodziną
  4. „Bezpieczeństwo na dwa kółka” – cykl pogadanek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania przemocy i patologiom.
  5. Promocja projektu i ewaluacja.

Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego pozwoli stworzyć w miarę rzeczywiste sytuacje z jakimi rowerzyści i piesi mają do czynienia na co dzień w ruchu drogowym. Elementy obiektu to znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, maty gumowe imitujące jezdnie z oznakowaniem poziomym, ronda itp.

Zajęcia sportowe pozalekcyjne będą prowadzone systematycznie przez okres 4 miesięcy (średnio 4 godz. w tygodniu) przez nauczycieli w-f.

Zostanie zorganizowana impreza rekreacyjna „Bezpieczeństwo na dwa kółka”, propagująca aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu z rodziną.  Zadanie to będzie okazją do uroczystego otwarcia i zaprezentowania lokalnej społeczności zakupionego mobilnego miasteczka rowerowego i toru przeszkód. Wśród atrakcji przewidziano Rowerowe show, które łączy w sobie emocje, rozrywkę oraz edukację w jednym. Nie jest to zwyczajny pokaz dyscypliny sportowej, lecz w pełni profesjonalne przedstawienie artystyczne. Zostanie przeprowadzona akcja znakowania rowerów pod hasłem: „Odstrasz złodzieja – oznakuj swój rower”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl pogadanek. Spotkania te odbędą się w każdej z pięciu placówek oświatowych na terenie gminy Bobolice (po dwa spotkania).

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.