Bobolicka Karta Seniora

Szanowni Boboliccy Seniorzy, Szanowni Przedsiębiorcy,
od 10 maja 2019 r. na terenie Gminy Bobolice funkcjonuje program „Bobolicka Karta Seniora.” Zasady programu określa Uchwała NR V/55/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Bobolicka Karta Seniora”
Bobolicka Karta Seniora jest formą wzbogacenia oferty dla osób starszych z terenu Gminy Bobolice. Skierowana jest do osób, które osiągnęły 60 rok życia. Wydawana jest w celu zwiększenia aktywności mieszkańców oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, poprawy warunków bytowych dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla seniorów z Gminy Bobolice, stosowanych przez: jednostki organizacyjne Gminy Bobolice, inne jednostki  i instytucje publiczne, kluby sportowe
 i stowarzyszenia oraz firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Bobolice. Od początku istnienia programu 284 seniorów otrzymało Bobolicką Kartę Seniora  z czego 77
w roku 2022 i to właśnie dzięki współpracy z instytucjami i przedsiębiorcami seniorzy mają możliwość korzystania z przysługujących im ulg.
Szanowni Przedsiębiorcy dziękujemy za dotychczasową współpracę. Serdecznie zapraszam nowych Przedsiębiorców do współpracy. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału na adres email: nowak.mgops@bobolice.pl, osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595 – Angelika Nowak

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.