Czas na nas – dialog obywatelski i partycypacja w wybranych powiatach WZP

Zapraszamy organizacje pozarządowe do współpracy!
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach zaprasza organizacje pozarządowe
z terenu wybranych powiatów województwa zachodniopomorskiego (gminy: Bobolice, Biały Bór, Tychowo) do współpracy i skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Czas na nas –  dialog obywatelski i partycypacja w wybranych powiatach WZP”.
Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Przewiduje ponadgminny wymiar współpracy samorządów i organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie idei partycypacji i włączania mieszkańców w procesy tworzenia polityk publicznych.
Działania projektu zaplanowano w sposób umożliwiający włączanie 30 NGOs we wszystkie płaszczyzny współpracy NGO z JST: od tworzenia lokalnych polityk publicznych (stworzenie grup roboczych, projektowanie aktów prawa lokalnego/programów; aktywne konsultacje dokumentów i ich przyjęcie przez organy stanowiące w JST) poprzez utworzenie ciał dialogu obywatelskiego (Gminne Rady Seniorów) aż po działania edukacyjne: szkolenia i warsztaty wzmacniające kompetencje NGO’s, lokalnych liderów oraz członków nowopowstałych ciał dialogu obywatelskiego.
Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu gmin: Bobolice, Biały Bór, Tychowo zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szerszych informacji o projekcie. Osobą do kontaktu jest: Halina Michalak, koordynator projektu, tel. 889 411 597, e-mail: swis.bobolice@wp.pl.
Zgłoszenie organizacji do udziału w projekcie wymaga przesłania wypełnienia i podpisania poniższych dokumentów rekrutacyjnych – wypełnione dokumenty należy dostarczyć:
– osobiście,
– pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice,
– lub skanem przesłanym na adres email: swis.bobolice@wp.pl.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030

 

Pliki do pobrania:

  1. REGULAMIN REKRUTACJI
  2. Formularz zgłoszeniowy

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.