Szkoła dla rodziców – kompetentni rodzice

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie od lutego 2018 r. rozpoczęło prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców – kompetentni rodzice” w ramach Regionalnej Akademii Rodziny. Uczestnictwo w zajęciach szkoły dla rodziców umożliwi dorosłym nabycie umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskimi w sposób konstruktywny oraz nabycie umiejętności wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości psychospołecznej własnych dzieci. „Szkoła dla rodziców” jest skierowana do wszystkich rodziców/opiekunów, którzy borykają się z problemami wychowawczymi lub chcą wzbogacić swoją wiedzę z zakresu komunikacji z dzieckiem.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt pod nr tel:
Radosław Płoszaj: 94 7140224
Małgorzata Pasieka: 94 7140226.
Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów na terenie Bobolic. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bobolicach pod nr tel: 94 3187595 do 15 marca 2018 r.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, uczestnik pokrywa jedynie koszty przejazdu.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.