Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza do zapoznania się z projektem „Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt jest skierowany do dorosłych osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabowidzących) posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. W ramach projektu zapewniamy różnorodne i ciekawe formy nowoczesnej tyflorehabilitacji, m.in. zajęcia i konsultacje z tyflospecjalistami oraz zajęcia z ekspertem (łącznie 145,5 godzin zajęć) w ramach 20 tyflomodułów:

 1. Świat dotyku i dźwięku – akceptacja własnej niepełnosprawności, wykorzystanie zmysłów dotyku i słuchu.
 2. Dom – utrzymanie czystości pomieszczeń, bezpieczna i praktyczna aranżacja przestrzeni.
 3. Kuchnia – bezwzrokowe przygotowanie potraw i obsługa sprzętów kuchennych.
 4. Zdrowie – dieta, a kondycja oczu, ćwiczenia dla osób niewidomych.
 5. TYFLOsport – zapoznanie z pozornie niedostępną dla niewidomych aktywnością i rekreacją: tandemy, strzelectwo bezwzrokowe, piłki dźwiękowe, tenis stołowy, dostosowane gry planszowe.
 6. TYFLOinformatyka – obsługa komputera za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
 7. TYFLOedukacja – techniki bezwzrokowego przyswajania wiedzy z różnych dziedzin.
 8. Niewidomy poliglota – bezwzrokowa nauka języków obcych, pomoce naukowe, rola Internetu w nauce języka, dostępne translatory i słowniki.
 9. Mobilność – poruszanie się z nawigacją po mieście, korzystanie z komunikacji miejskiej, nowoczesne modele białych lasek i dostosowanych systemów nawigacji dla niewidomych.
 10. Uprawnienia – prawa i obowiązki osób niewidomych.
 11. Kultura – Audiodeskrypcja w filmach, audiobooki, prezentacja dostępnych w muzeach rozwiązań umożliwiających bezwzrokowe zapoznanie się z wystawą, dostępne publikacje w brajlu i druku transparentnym.
 12. Hobby – wskazanie możliwości rozwijania własnych pasji i zainteresowań bezwzrokowo, w różnych formach: muzyka, literatura, rzeźba, sport.
 13. TYFLOturystyka – zwiedzanie bezwzrokowe, wskazanie ośrodków w Polsce i na świecie dostosowanych technicznie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, wskazanie istniejącej literatury skierowanej do niewidomych i słabowidzących turystów.
 14. Autoprezentacja i wizerunek – mowa ciała, odpowiednia postawa, panowanie nad własnym ciałem, budowanie pozytywnego wizerunku.
 15. Nowoczesne technologie – najnowsze rozwiązania w służbie inwalidom wzroku, wdrażane i testowane na całym świecie.
 16. Motywacja – praca nad wiarą we własne siły, nad samodoskonaleniem się i wyznaczenie sobie celów.
 17. Dostępność – zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu dostosowania przestrzeni, angażowanie osób niewidomych i niedowidzących do wspólnego wykonywania audytów dostępności przestrzeni publicznej.
 18. Świadomy niewidomy klient – przybliżenie zasad realizacji potrzeb w różnych urzędach i instytucjach, obsługa bankomatów, składanie wniosków, załatwianie spraw urzędowych.
 19. Rozwój umiejętności manualnych – zajęcia rozwijające zdolności manualne, warsztaty plastyczne, sztuka orgiami, techniki zdobnicze, własnoręczne tworzenie tyflografik.
 20. Aktywność społeczna i obywatelska – angażowanie beneficjentów w działania lokalne, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Projekt jest realizowany  na terenie całego kraju przez Tyflopunkty Fundacji Szansa dla Niewidomych w okresie 01.04.2019 – 31.03.2021.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt ze szczecińskim Oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych:
e-mail: szczecin@szansadlaniewidomych.org
telefon: 91 434 46 20 / kom. 606 275 100.
Aktualnie trwa nabór do drugiej edycji projektu.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.