Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 07.06.2019 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w powiecie koszalińskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz trzynasty organizowało rodzinną imprezę integracyjną pod nazwą „Rodzinalia”, która odbyła się na Placu Rekreacyjnym przy Ośrodku Kultury w Wyszewie. Wielka rodzinna uroczystość adresowana jest do wszystkich rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz do wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z powiatu koszalińskiego.
Wielka rodzinna uroczystość stanowi idealną okazję do wspólnej zabawy w plenerze,  integracji rodzin zastępczych  i dzieci ze wszystkich gmin powiatu. Głównym celem uroczystości jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz zacieśniania znajomości pomiędzy wychowankami różnych form rodzinnej pieczy zastępczej. Tegoroczne Rodzinalia odbyły się w konwencji sportowej.      

Dorota Tomczak

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.