Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

W Kłaninie też już pierwsze koty za płoty. Seniorzy w ramach „Szkoły E-Seniora” poznali podstawy obsługi komputera / laptopa. Jego uruchomienie, pulpit, ikony, programy nie są już „czarną magią” 😉

Działanie realizowane w ramach projektu pt. „E-Senior, czyli Gmina Bobolice przyjazna seniorom” dofinansowanego ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – edycja 2023.

#MRiPS
#AktywniPlus
#seniorzy
#przeciwdziałaniewykluczeniucyfrowemu

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.