Fantastyczne możliwości życia wolnego od trudności i kłopotów

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Fantastyczne możliwości życia wolnego od trudności i kłopotów” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego, w wysokości: 23199,60 zł.
Projekt będzie realizowany we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach i placówkami oświatowymi z terenu gminy Bobolice.
Prawidłowy rozwój społeczny u dzieci, jest ściśle związany z rozwojem emocjonalnym, kształtującym się już od najmłodszych lat. Choć to fundamentalna bliskość rodziców (opiekunów) gwarantuje dziecku biologiczną potrzebę bezpieczeństwa, nie bez znaczenia pozostaje najbliższe otoczenie. Relacje społeczne odgrywają istotną rolę w życiu młodego człowieka – są źródłem wsparcia, zrozumienia i dobrego samopoczucia. Szczególnie aktualnym wyzwaniem jest realizowanie programów, w których jest miejsce na wyrażenie emocji oraz komunikowanie różnych problemów przez samych uczestników.
Jednym z ważniejszych problemów społecznych jest wczesna próba picia alkoholu przez dzieci. Wiek inicjacji alkoholowej stale się obniża – dowodem na to są polskie i zagraniczne badania. Pokazują one, że ten problem dotyczy grup dzieci uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Statystki obejmują dzieci z różnych środowisk, nie tylko tych zagrożonych wykluczeniem (rodziny gdzie występuje bezrobocie, alkoholizm, rodzina niepełna itd.).
W ramach projektu ujęto następujące programy: Program „Fantastyczne Możliwości” i „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewidziano tu następujące działania:

  • szkolenia dla nauczycieli w zakresie prowadzenia programów „Fantastyczne Możliwości” i „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”
  • realizacja Programu Fantastyczne Możliwości (zajęcia prowadzone w szkole przez przeszkolonych nauczycieli przy współpracy liderów rówieśniczych);
  • praca w domu w ramach programu Fantastyczne Możliwości: rodzic-dziecko (wspólne rozwiązywanie zadań z zeszytów);
  • Wieczór Fantastycznych Pomysłów na rozpoczęcie realizacji programu;
  • Wieczór Dobrej Zabawy na podsumowanie realizacji programu.

Realizując ten program chcemy przyczynić się do opóźnienia inicjacji alkoholu wśród dzieci, zmniejszenia ilości jego spożycia oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu przez nastolatków. Chcemy pokazać młodym ludziom, że istnieje wiele innych, ciekawszych możliwości niż sięganie po alkohol. Dodatkowo nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie realizacji programu rekomendowanego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Narastające poczucie osamotnienia, trudności w komunikacji z dorosłymi, brak satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami powoduje problemy emocjonalne nawet wśród najmłodszych. Dzięki wyposażeniu nauczycieli w wiedzę jak pracować z dziećmi nad ich emocjami.

SWIS Bobolice

 

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.