I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że w grudniu 2020 roku wnioski o pomoc wraz z dokumentacją pracownicy socjalni będą przyjmować do dnia 11 grudnia 2020 roku.
Jednocześnie i n f o r m u je, że w grudniu 2020 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:

  • zasiłki stałe- 16.12.2020
  • zasiłki okresowe- 17.12.2020
  • zasiłki celowe- 18.12.2020

 Jolanta Stępień
 Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.