Pomoc żywnościowa – Podprogram 2020

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Polski Czerwony Krzyż Oddział w Koszalinie po raz kolejny przystąpili do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria ustalone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
-1.542,20 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących
-1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Program będzie realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Bobolicach. Dodatkowo będą również wydawane skierowania do PCK w Koszalinie. Skierowanie można otrzymać tylko do jednej organizacji.
W okresie grudzień 2020 – lipiec 2021 pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach będą wydawali skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom spełniającym kryteria. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, tel. 94 318 75 95.

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.