Poniedziałek, 18 Grudzień 2017

Jesteś tu: Home Projekty kierowane do osób niepełnosprawnych III Integracyjny Konkurs Piosenki osób Niepełnosprawnych

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

III Integracyjny Konkurs Piosenki osób Niepełnosprawnych

 

Założenia

 

      Integracyjny Konkurs Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Nutki” jest przeglądem działań terapeutycznych z zakresu muzykoterapii prowadzonej w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.   Muzykoterapia jako najbardziej popularna forma terapii cieszy się zawsze największym zainteresowaniem osób starszych, z zaburzeniami psychicznymi jak i osób zdrowych, dlatego też taki rodzaj rywalizacji daje uczestnikom najwięcej radości i satysfakcji z podjętych działań.  Celem konkursu jest ukazanie społeczeństwu wrażliwości i niebywałych umiejętności wokalnych osób narażonych na wykluczenie społeczne. Tam gdzie dla niektórych rywalizacja sportowa jest niemożliwa z powodu specyfiki upośledzenia konkurs piosenki niekiedy jest jedyną możliwością autoprezentacji i podniesienia własnej samooceny.
      Konkurs piosenki osób niepełnosprawnych jest przeglądem pracy terapeutycznej Środowiskowych Domów Samopomocy oraz innych ośrodków wsparcia i organizacji pozarządowych z zakresu muzykoterapii.
      Wystąpienia przed publicznością są ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka, także dla osób niepełnosprawnych. Dają możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. Pozwalają na przełamywanie barier i podnoszą samoocenę osób występujących. Wspólne śpiewanie wyzwala poczucie przynależności i pozwala na zaakcentowanie swojej obecności w społeczeństwie.
      Projekt jest kontynuacją jednodniowej imprezy o charakterze cyklicznym mającą na celu przedstawienie działalności ośrodków społeczeństwu Gminy Bobolice i nawiązaniu pozytywnych relacji międzyludzkich.

      
Celem głównym jest integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi, budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz zaprezentowanie twórczości ośrodków terapeutycznych.

 


Partnerzy

 

  1. Urząd Miejski w Bobolicach,
  2. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach,
  3. Miejsko - Gminny Ośrodek  Kultury w  Bobolicach,
  4. Zespół Szkół Publicznych w Bobolicach.

 

Źródło finansowania

 

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

 

Osoba odpowiedzialna

 

Emilia Walter

 

Galeria