INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A – O     – 06 czerwiec 2018 r.

P – Ź     – 07 czerwiec 2018 r

Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej.
Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 14.05.2018r. do 18.05.2018r.
w pokoju nr 1 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.   

                                                                         

Jolanta Stępień

Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.