INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A – O     – 04 grudzień  2018 r.

P – Ź     – 05 grudzień  2018 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej.

Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 12.11.2018r. do 16.11.2018r. w pokoju nr 1 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Jolanta Stępień

Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.