Informacja

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wejdzie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny . Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Jednocześnie informuję, że wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w  pokoju nr 1 w godz od 8.00 do 12.00 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.