Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego od dnia 12.03.2020 r.

 • Klientom, którzy planują osobiste przybycie do urzędu, a ich sprawa nie wymaga konieczności osobistego stawiennictwa, proponujemy i zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami PUP.
 • Osoby, które chcą zarejestrować się w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, proszone są o dokonywanie rejestracji w trybie pełnej rejestracji elektronicznej (z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) na stronie Urzędu.
 • Zaświadczenia dotyczące okresu zarejestrowania w Urzędzie lub okresu i wysokości pobieranych świadczeń wydawane będą na wniosek złożony w formie elektronicznej albo wysyłany e-mailem lub pocztą do urzędu. Zaświadczenia wysyłane będą pocztą.
 • W celu ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie prosimy o przesyłanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zawartych umów dotyczących aktywnych form wsparcia oraz przyznanych dofinansowań w formie elektronicznej na adresy poszczególnych pracowników zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej lub adres szko@praca.gov.pl lub pocztą tradycyjną.
 • Jednocześnie informujemy, że do odwołania nie będą odbywały się
  z wnioskodawcami spotkania dotyczące opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Rozpatrywanie będzie odbywało się na podstawie złożonego przez wnioskodawcę wniosku wraz z załącznikami. W związku
  z powyższym prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami udzielania dotacji przez PUP w Koszalinie oraz staranne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku.
 • Informujemy Państwa, iż wstrzymana zostaje do odwołania możliwość osobistego załatwiania spraw zwianych z zatrudnianiem cudzoziemców. Rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie prowadzona tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Wszystkie dokumenty załatwionych w tym zakresie spraw (oświadczenia, decyzje, zaświadczenia) będą przekazywane Państwu za pośrednictwem poczty.
 • W przypadku zgłoszeń dotyczących podjęcia lub nie podjęcia pracy przez cudzoziemców informacje te należy przesyłać do PUP w Koszalinie za pomocą e-mail lub poczty.
 • Wstrzymuje się możliwości osobistego składania ofert pracy w siedzibie PUP. Oferty pracy prosimy składać:
  – pocztą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna.zmijowska@pup.koszalin.pl
  – poprzez stronę internetową Urzędu – zgłaszanie ofert pracy
  telefonicznie tel. 94 3455723, fax 94 3455760

Wykaz telefonów i adresów e-mail do kontaktu   z Urzędem znajduje się na stronie   https://koszalin.praca.gov.pl/urzad/ksiazka-teleadresowa

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.