Kolejne dofinansowanie dla Gminy Bobolice

26 lipca 2023 r. w Koszalinie Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik wspólnie z Posłem Czesławem  Hoc  przekazał  gminom umowy na dofinansowanie w ramach programów „Opieka 75+” oraz „Korpus Wsparcia Seniorów. Łączne dofinansowanie ze środków rządowych na 2023 r.  to ponad 3,1 mln zł .
Celem  programu „Opieka 75+”  jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.
Celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Gmina Bobolice na realizację programów „Opieka 75+”  i  „ Korpus Wsparcia Seniorów” otrzymała dofinansowanie w wysokości  29.615,00 zł.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.