Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zaprasza do udziału w projekcie p.n. ,,BYĆ JAK MASTERCHEF”

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE

– osoby w wieku 18- 67 lat z województwa zachodniopomorskiego;

– osoby niepracujące (niezarejestrowane w PUP);

– osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub z programu PO PŻ 2014- 2020 (tzw. program wydawania żywności);

Realizatorzy projektu oferują:

SZKOLENIA

– kucharz; pomoc kuchenna; kelner/ka; pizzerman; piekarz/cukiernik; masarz/wędliniarz.

W ramach szkoleń zawodowych oferowane będzie stypendium szkoleniowe w kwocie 6,65 zł netto
za 1 godzinę szkolenia oraz ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

STAŻE ZAWODOWE

Po ukończeniu szkolenia zawodowego uczestnicy mogą przystąpić do stażu zawodowego
u pracodawcy. Staż trwa 6 miesięcy, a uczestnik otrzymuje wynagrodzenie stażowe w wys. 1800,00 zł netto za pełny przepracowany miesiąc.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, email : mgops@bobolice.pl, nr tel. 94 31-87-713, 94 31-87-595 lub o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.