Koszalin działania towarzyszące – Podprogram 2020

Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie realizował działania towarzyszące, które  mają na celu wzmacnianie samodzielności       i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

Rodzaj działań Planowane terminy zajęć Liczba zajęć/godzin dydaktycznych
Warsztaty kulinarne Czerwiec 2021r
Lipiec 2021r
1/2 godziny
1/2 godziny
Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia Maj 2021r
Czerwiec 2021r
Lipiec 2021r
Sierpień 2021r
3/1 godz. lekcyjna
4/1 godz. lekcyjna
3/1 godz. lekcyjna
1/1 godz. lekcyjna
Program edukacyjny mający na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

i przeciwdziałaniu marnowania żywności

Maj 2021r
Czerwiec 2021r
Lipiec 2021r
Sierpień 2021r
3/1 godz. lekcyjna
3/1 godz. lekcyjna
3/1 godz. lekcyjna
1/1 godz. lekcyjna
Warsztaty edukacji ekonomicznej Maj 2021r
Czerwiec 2021r
Lipiec 2021r
Sierpień 2021r
1/1 godz. lekcyjna
2/1 godz. lekcyjna
1/1 godz. lekcyjna
1/1 godz. lekcyjna
Działania realizowane poprzez udostępnianie różnego rodzaju publikacji Maj 2021r
Czerwiec 2021r
Lipiec 2021r
Sierpień 2021r
1/1 godz. lekcyjna
6/1 godz. lekcyjna
6/1 godz. lekcyjna
2/1 godz. lekcyjna
Razem: Maj-Sierpień 2021r 43/45 godzin

Tematyka warsztatów i wykładów:

  • składniki pożywienia ich rola i źródła
  • Współczesna Piramida Żywienia i Aktywności Fizycznej
  • pojęcie diety – zróżnicowanie potrzeb żywieniowych
  • planowanie posiłków i racjonalne wykorzystanie żywności
  • żywienie osób starszych w czasach pandemii (coronawirus-CoV-2)
  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności
  • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przy uwzględnieniu otrzymanych artykułów spożywczych
  • nauka tworzenia i realizacji budżetu domowego
  • warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości wykorzystania artykułów spożywczych

Warsztaty odbywać się będą w Koszalinie, ul. Grunwaldzka – PCK
lub w miejscu zamieszkania beneficjentów

 

Zapraszamy beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020
Podprogram 2020

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.