Notatka prasowa Rady Seniorów BIULETYN, Seniorzy wzmocnieni w działaniach

W naszym regionie powstało ich 30, w całej Polsce już ponad 400. Rady seniorów, bo o nich mowa, działają w lokalnych strukturach samorządowych i są głosem starszych mieszkańców. Dbają o ich sprawy, są rzecznikiem ich praw, wspierają lokalny samorząd swym głosem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym.
Kompleksowe wsparcie gminnych rad seniorów w zakresie efektywnego działania na rzecz lokalnego środowiska osób starszych to główny cel unikatowego przedsięwzięcia „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” kierowanego do wszystkich zachodniopomorskich rad seniorów.
Zachęcamy seniorów oraz osoby żywo zainteresowane polityką senioralną do śledzenia działań i efektów tego projektu. Z pewnością dostarczy on wielu cennych inspiracji i wskazówek do prosenioralnych działań lokalnych.
Rady seniorów wezmą udział w inspirujących warsztatach, dzięki którym wzmocnią swoją wiedzę na temat innowacji społecznych na rzecz osób starszych, dowiedzą się jak efektywnie komunikować o działaniach rady w lokalnej społeczności, czy też jak budować sojusze wokół swoich inicjatyw.
Z kolei doskonałą okazją do wymiany kontaktów i doświadczeń między radnymi seniorami z całego regionu będzie wojewódzka konferencja dla rad seniorów i pracowników samorządowych, zaplanowana na wiosnę 2022 r.
We współpracy rad seniorów, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz samych mieszkańców, przeprowadzony zostanie proces tworzenia lokalnych strategii senioralnych dla trzech wyłonionych gmin. Strategie takie, mądrze wdrażane, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.
Na bazie zebranych doświadczeń opracowany zostanie praktyczny przewodnik dla rad seniorów i samorządów lokalnych upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja trafi do wszystkich samorządów w Polsce.
Organizatorem projektu jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego www.facebook.com/polskafundacja znana z wieloletnich działań senioralnych, za które zdobyła prestiżowe wyróżnienie Rzecznika Praw Obywatelskich. W minionych latach z oferty bezpłatnych szkoleń, warsztatów i aktywności kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego skorzystało ponad 300 seniorek i seniorów z 15 różnych zachodniopomorskich wsi.
Bieżące informacje o projekcie „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” znajdą Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl oraz na fanpage www.facebook.com/radyseniorow
Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Dowiedz się więcej na temat rad seniorów:
http://www.radnysenior.pl/czym-zajmuje-sie-rada-seniorow/

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.