O bezpieczeństwie przeciwpożarowym z seniorami

 

27 kwietnia 2023 r w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się spotkanie z Seniorami w ramach realizacji kampanii społecznej „Bezpieczny senior w Gminie Bobolice” pod patronatem Burmistrza Bobolic, realizowanym przez bobolicki ośrodek pomocy społecznej.  Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poprowadził je Pan Ireneusz Bednarczyk, funkcjonariusz PSP, strażak ochotnik OSP Kłanino. Pan Ireneusz omówił zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu i sposoby postępowania w razie wystąpienia pożaru. Zwrócił uwagę jak ważne dla własnego bezpieczeństwa jest dokonywanie przeglądów przewodów kominowych, przestrzegał przed zagrożeniem zatruciem tlenkiem węgla. To bezwonny i cichy zabójca, dlatego warto zainstalować w domach czujniki.
Seniorom dziękujemy za udział, a Panu Ireneuszowi Bednarczykowi ze ciekawe spotkanie.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.