O partnerstwie z Partnerami

18 kwietnia 20197 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” (poprzedzone było posiedzeniem Zarządu Partnerstwa). W Zgromadzeniu wzięło udział 23 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności partnerstwa w roku 2018.
Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy społecznej i organizacji prowadzących działalność skierowaną na rzecz rodzin z terenu gminy Bobolice. W 2018 r. na wspólne działania zostało podpisanych 39 umów partnerskich zadaniowych. Zdjęcia z realizacji niektóry działań zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej.
Partnerzy podczas spotkania przyjęli plan działań na 2019 r. Do partnerstwa został przyjęty nowy partner: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Koszalinie.

Jolanta Stępień
Przewodnicząca partnerstwa

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.