Oferta wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób zagrożonych stosowaniem przemocy w rodzinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie planuje zorganizować na terenie Gminy Bobolice cykl programów wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Warunkiem skorzystania z oferowanej formy wsparcia jest ukończenie Programie korekcyjno-edukacyjnego, którego realizatorem na terenie Powiatu Koszalińskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 32. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie korekcyjno-edukacyjnym, jak również w cyklu programów wspierających prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolicach Panią Anetą Jasiulek pod nr telefonu 94 318-75-95, email : jasiulek.mgops@bobolice.pl  bądź osobiście w siedzibie MGOPS w Bobolicach do dnia 15.07.2022 r.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.