Opaska bezpieczeństwa dla Seniora

Masz 65 lat i więcej? Jesteś samotny, chory? Chcesz poczuć się bezpiecznie? Zgłoś się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach po opaskę bezpieczeństwa. Już 47 seniorów i seniorek korzysta w gminie Bobolice z opasek bezpieczeństwa.

Dołącz do ich grona.

Burmistrz Bobolic zaprasza mieszkańców gminy Bobolice w wieku 65+ do udziału w Programie osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice na rok 2022” w ramach programu osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II Opaska ratująca życie.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej został zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum Teleopieki, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.

Seniorom zostało zapewnione m. in. podłączenie opaski do systemu teleopieki z możliwością całodobowej łączności z centrum teleopieki, przeszkolenie w zakresie obsługi opaski oraz działania systemu teleopieki, możliwość generowania raportów ze wskaźników mierzonych przez opaskę oraz całodobowy monitoring i rejestracja sygnałów alarmowych.

Projekt jest adresowany do seniorów w wieku 65 lat i więcej mieszkających na terenie gminy Bobolice, wymagających wsparcia w miejscu zamieszkania, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Zgłoszenia/dokumenty rekrutacyjne osób zainteresowanych przyjmuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, w terminie 15.08.2022 r.

Dodatkowe informacje: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Bobolicach:

  • kontakt telefoniczny pod numerem: 94 3187595,
  • kontakt osobisty – MOPS, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, pokój nr 12

 

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.