Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Szanowni Państwo, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zgłosił zapotrzebowanie do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
MGOPS planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych,  przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

· przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
· detektor upadku,
· czujnik zdjęcia opaski,
· lokalizator GPS,
· funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
· funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

MGOPS dokonał wstępnej diagnozy zapotrzebowania poprzez rozmowy z Klubowiczami klubów seniora na terenie gminy Bobolice, z przedstawicielami organizacji senioralnych z terenu gminy oraz indywidualne zgłoszenia telefoniczne czy rozmowy z seniorami. Zgłosiliśmy zapotrzebowanie na 50 opasek. Czekamy na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.