Opaski bezpieczeństwa już u seniorów

Szanowni Boboliccy Seniorzy, ogromnie się cieszymy, że Gmina Bobolice może Państwa wesprzeć, że możemy Państwu dostarczyć opaski bezpieczeństwa. W marcu tego roku Gmina Bobolice otrzymała dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Wsparcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” lub „teleopieki”. W ramach programu zakupiliśmy 47 opasek bezpieczeństwa. Do końca 2022 r. opłacamy abonament związany z teleopieką.
W tym miejscu pragnę podziękować Mieczysławie Brzozie za wsparcie i pomoc, Radnym Miejskim, Sołtysom i wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie i zaangażowanie w dotarciu do osób najbardziej potrzebujących.
Pracownicy ośrodka pomocy społecznej, P.Ewa Skieresz i P.Halinka Michalak odwiedzają Państwa w mieszkaniu przekazując każdemu indywidualnie przypisaną opaską bezpieczeństwa.
26 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach odbyło się spotkanie Burmistrz Bobolic Mieczysławy Brzozy z Seniorami z gminy Bobolice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MGOPS w Bobolicach. Miejscowy ośrodek odpowiada za realizację programu. Podczas spotkania Pani Mieczysława Brzoza wręczyła jedną z opasek bezpieczeństwa, a Kierownik wytłumaczyła jej działania. Zostało również wykonane połączenie testowe, by sprawdzić funkcjonalność opaski bezpieczeństwa.
Kilka słów od Naszych Bobolickich Seniorów : „czuję się bezpieczna”, „jak się zgubię to mnie Państwo znajdziecie”, „już się nie boję sama zostać w domu”, „ktoś nade mną czuwa” i wiele innych ciepłych, ważnych słów.
Opaski bezpieczeństwa wspomagających opiekę nad seniorami. Obecne rozwiązania dają możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.
„Opieka na odległość” lub teleopieka jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Rozwój współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju nowoczesnych technologii w tym obszarze. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.
Życzmy zdrowia i bezpieczeństwa.

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.