OW – pobyt całodobowy

 

Flaga i godło

Szanowny Mieszkańcu Gminy Bobolice, czekamy na Ciebie, weź udział w dwutygodniowym turnusie (pobyt calodobowy)

Jeżeli mieszka Pani/Pan na terenie naszej Gminy i wyraża chęć uczestnictwa w pobycie całodobowym organizowanym w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 to być może  ta propozycja pobytu jest właśnie dla Pani/Pana. Ponadto warunkiem jest posiadanie orzeczenia   o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, wymagającą  stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Przy rekrutacji w pierwszej kolejności uwzględniamy potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu,  t.j. nie korzysta z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Bierzemy także pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.
Podczas pobytu z tej formy wsparcia uczestnicy mogą liczyć na zakwaterowanie w ładnej okolicy, stałą opiekę oraz szeroki wachlarz usług.
Pobyt całodobowy będzie realizowany przez RAJPOL ze Szczecinka.
Oferta pobytu daje możliwość rozwinięcia umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia  uwzględniając stopnień psychicznej i fizycznej sprawności.
W związku realizowaniem przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 prosimy zainteresowane i chętne osoby do skorzystania z w/w oferty i o zgłaszanie się do pracowników socjalnych telefonicznie pod nr telefonu 94 3187 595 lub pisemnie na email : mgops@bobolice.pl w terminie  do dnia 30.06.2024 r (ilość miejsc ograniczona.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.