WYNIKI konkursu na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza nr 121a/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac zgłoszonych do konkursu na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie obradowała 3 grudnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach w składzie: 1)  Halina Michalak – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, 2)  Beata Pupin  – przedstawiciel… Czytaj dalej…

O bezpieczeństwie z seniorami

10 grudnia 2018 r. odbyły się dwa spotkania z seniorami, które poprowadził nadkom. Robert Faryniarz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Celem tych spotkań było podniesienie samoświadomości seniorów na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zakres tematyczny obejmował m.in.: zabezpieczenie przed włamaniem, metody okradania osób starszych, przemoc w rodzinie, zagrożenie przemocą ekonomiczną, jak nie stać się ofiarą oszustów. Spotkania… Czytaj dalej…

Szkoła dla Rodziców – warsztaty terapeutyczne

W dniach 13.11 – 28.11.2018 odbyły się warsztaty terapeutyczne „Szkoła dla Rodziców”. W sumie odbyło się 18 godzin warsztatów. Głównym celem było wspieranie rodziców i opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach w rodzinie, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych. Szkolenie obejmowało następujące tematy: Poznanie się i integracja grupy. Uczucia. Granice…. Czytaj dalej…

Bezpłatne warsztaty – witaminy i zdrowy talerz

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej zaprasza ma bezpłatne warsztaty kulinarne pt. „Witaminy i zdrowy talerz”, które odbędą się 11 grudnia o godz. 16.00  w salce Caritas, ul. Kościelna 1 w Bobolicach. Warsztaty przeznaczone są dla uczestników programu PO PŻ 2018.

Pomoc żywnościowa – rejestracja skierowań

Szanowni Państwo, program Pomoc Żywnościowa jest realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. WNMP w Bobolicach, ul. Kościelna 1. Prosumy by do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby, którym zostały wydane skierowania zgłosiły się do Zespołu Parafialnego Caritas celem rejestracji skierowań. Paczki żywnościowe wydawane są w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00 w salce Caritas, ul. Kościelna 1. w Bobolicach. Osobom, które nie zgłoszą się we wskazanym… Czytaj dalej…

„Bezpieczeństwo na dwa kółka” – cykl pogadanek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania przemocy i patologiom

Wczoraj, 5 grudnia odbyły się w Szkole Podstawowej w Bobolicach i w Kurowie pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania przemocy i patologiom. Poprowadził je strażnik miejski – Pani Agnieszka Nowicka w ramach działań profilaktyczno – prewencyjnych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Bezpieczeństwo na dwa kółka – przeciw agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży w Gminie Bobolice” ”  dofinansowanego przez MSWiA w ramach… Czytaj dalej…

Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół

W miniony weekend każdy z nas mógł podzielić się jedzeniem. W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2018 r. w dyskoncie „Biedronka” w Bobolicach została przeprowadzona Świąteczna zbiórka żywności 2018. W tym roku odbywała się będzie pod hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół.” Podzielenie się jedzeniem to najpiękniejszy, codzienny gest, który świadczy o tym, jak bardzo zależy nam na innych. Gmina Bobolice po raz kolejny włączyła… Czytaj dalej…

Dziecko jako ofiara przemocy

30 listopada 2018 r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie – rozpoznawanie dziecka krzywdzonego i udzielanie mu pomocy”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”, przy współpracy     z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach… Czytaj dalej…

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w grudniu 2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach: zasiłki stałe-12.2018 zasiłki okresowe- 12.2018 zasiłki celowe – 12.2018 Prosimy o terminowy odbiór świadczeń.