I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w grudniu 2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach: zasiłki stałe-12.2018 zasiłki okresowe- 12.2018 zasiłki celowe – 12.2018 Prosimy o terminowy odbiór świadczeń.

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach i n f o r m u je, że w grudniu 2018 roku wnioski o pomoc wraz z dokumentacją pracownicy socjalni będą przyjmować do dnia 11 grudnia 2018 roku.

Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół

W dniach 30 listopada – 1 grudnia w całej Polsce, w ponad 3 tysiącach sklepów w 600 miejscowościach odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowana od ponad 20 lat przez Banki Żywności. Tegoroczną akcję pod hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół” wesprą również wolontariusze z naszej gminy. W tych dniach będzie ich można spotkać w Biedronce w Bobolicach. Zachęcamy do udziału i przypominamy, że choć świąteczny stół ludzi ubogich nigdy… Czytaj dalej…

Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

Firma KOMPASS INVEST Sp. z o. o. z Poznania realizuje projekt „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”. Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.03.2018 – 31.12.2019 poziomu zatrudnienia grupy 80 osób biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących obszar Specjalnej Strefy Włączenia województwie… Czytaj dalej…

W praktyce o procedurze „Niebieskie Karty”

W dniu 23 listopada 2018 r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Procedura „Niebieskie Karty” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie”.  Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”, przy współpracy     z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach… Czytaj dalej…

Uwaga! Zmiana terminu składania prac konkursowych! Konkurs na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”

Burmistrz Bobolic przedłuża termin składania prac konkursowych w konkursie na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”. Jego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu przemocy w rodzinie oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu: „Kierunek – Bezpieczna rodzina” dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu… Czytaj dalej…

W Kłaninie są certyfikowane Babcie

5 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Kłaninie odbyło się zakończenie „Akademii dla babć i dziadków” w ramach Regionalnej Akademii Rodziny. Zajęcia odbywały się cyklicznie, skierowane były do osób w wieku emerytalnym. Udział w warsztatach pozwolił na zdobycie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, niezbędnych w relacjach: Dziadkowie–Wnuki oraz Dziadkowie – Rodzice wnucząt. Warsztaty prowadzone były we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

INFORMACJA

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje: że, od 26 listopada 2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych oraz Funduszu Alimentacyjnego zostaje przeniesiony do budynku ośrodka przy ulicy Jedności Narodowej 13. W dniach 19-23 listopada 2018 r. z przyczyn organizacyjnych uprzejmie prosimy Klientów naszego ośrodka o zgłaszanie się we wskazanym terminie tylko w sprawach pilnych. PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ NASZYCH KLIENTÓW. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.  

„Dar serca” dla koszalińskiego Hospicjum

1 listopada wolontariusze z gminy Bobolice włączyli się w akcję „Dar serca” organizowaną przez koszalińskie Hospicjum. Od godz. 9.30 do 13.30 grupa 43 wolontariuszy kwestowała na bobolickim cmentarzu komunalnym na rzecz Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. Wolę bezinteresownej chęci pomocy podczas zbiórki wyrazili: Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Bobolicach, uczniowie Szkoły Podstawowej w Drzewianach wraz ze swoją mamą, uczennice… Czytaj dalej…

Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

Firma KOMPASS INVEST Sp. z o. o. z Poznania realizuje projekt „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”. Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo (44 kobiet i 36 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących tereny Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego. W ramach realizacji projektu przewidujemy… Czytaj dalej…