Pobyt całodobowy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Szanowni Państwo, od 2019 r realizujemy Program Opieka Wytchnieniowa, od 2021 r również w formie pobytu całodobowego. W 2021 roku po raz pierwszy 4 osoby uzyskały wsparcie w formie pobytu całodobowego.  Podczas  12-dniowego pobytu,  w malowniczo położonym  Domu Seniora Familia znajdującym się w Sitnie, uczestnicy zostali poddani rehabilitacji i usługom pielęgnacyjno-zdrowotnym. Przyczyniło się to do polepszenia sprawności i nabycia większej samodzielności w czynnościach życia codziennego. Nie bez znaczenia były także kontakty i integracja, gdyż uczestnicy mieli  możliwość spotkania osób borykających się z podobnymi problemami. Wyjazd dał szanse na nowe znajomości i rozwinięcie kontaktów interpersonalnych. Wobec powyższego nie dziwi fakt, że wyjazdy te cieszą się bardzo dobrą opinią i dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy, do których adresowany jest w/w Program. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w turnusie byli bardzo zadowoleni.
Wzorem ubiegłego roku zachęceni opiniami podjęliśmy się kontynuowania działań  wynikających z wytycznych Programu Opieka wytchnieniowa i tak dla osób, które wyraziły chęć uczestnictwa w Programie. Na stronie www umieściliśmy ogłoszenie o możliwości skorzystania z turnusu, po za tym kwalifikowaliśmy osoby w ramach pracy ośrodka. W tym roku zorganizujemy 14 dniowy pobyt dla 9 osób w ośrodku całodobowym.
Wyboru placówki dokonaliśmy w drodze zapytania ofertowego.  W odpowiedzi na zapytanie zadanie pn. „Zapewnienie całodobowej opieki 9 dorosłym niepełnosprawnym osobom, mieszkańcom Gminy Bobolice” wpłynęły dwie oferty.  Największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny uzyskała firma Rajpol Sp. z o.o. prowadząca Dom Seniora FAMILIA. Realizacja zadania odbędzie się w okresie od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r.
Usługi realizowane będą w ramach wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”.
Życzymy Uczestnikom pięknego czasu, który przyniesie odpoczynek i poprawę zdrowia, a może i nawet nowe znajomości oraz i wrażenia, za którymi  będziemy tęsknić i czekać na kolejny rok, który być może przyniesie także możliwość pobytu w nowym otoczeniu sprzyjającym regeneracji i wzmocnieniu.

 


Współfinansowane  ze środków  Funduszu Solidarnościowego

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.