Pomoc materialna 2018/2019

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15 września 2018 r, natomiast    w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od 13 sierpnia 2018 r.

Poniesione wydatki rozlicza się na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z katalogiem:

1)udział w korepetycjach
2)kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.)
3)koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum itp.
4)koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”
5)inne zajęcia szkolne i pozaszkolne
6)ubezpieczenie
7)podręczniki (podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy itp.)
8) artykuły szkolne  (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole)
9)obuwie sportowe (np. tenisówki, halówki, trampki, adidasy)
10)strój sportowy (np. koszulki sportowe, spodenki sportowe, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, bielizna sportowa, klapki na basen itp.)
11) strój galowy- inny niż roboczy i sportowy
12) mundurek szkolny
13)okulary korekcyjne
14) biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka biurowa, organizer na biurko
15) zakup komputera w tym tabletu, monitora, klawiatury, myszy, drukarki, listwy antyprzepięciowej , pamięci przenośnej (typu pendrive), zakup/wymiana/naprawa części do komputera, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki (tj. tusze, tonery, papier itp.) oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów biurowych, oprogramowanie antywirusowe, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe)
16) pomoc dydaktyczna( pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca)
17) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz  słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych;
– zakwaterowania i wyżywienie(internat, bursa, stancja)
– czesne na naukę w szkole
– dojazdy do szkoły

Zapraszamy do składania wniosków

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.