Pomoc materialna 2022/2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż 30 czerwca 2022 roku  Rada Miejska w Bobolicach podjęła Uchwałę nr XLII/358/22 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice. Zapraszam do zapoznania z nowym regulaminem, który zawiera także pomocnicze wzory wniosków na stypendium oraz zasiłek szkolny. Aktualny regulamin pobrać można ze strony internetowej: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2022/3221/akt.pdf.

Wniosek na rok szkolny 2022/2023 należy składać u pracowników socjalnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 w terminie od 01 do 15 września 2022 r, natomiast  w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych do dnia 17 października 2022 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Druk pomocniczego wniosku o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, pobrać można od 22 sierpnia 2022 r. bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Zapraszam do składania wniosków

 

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.