Pomoc na wyciągnięcie ręki – kolejny program skierowany do mieszkańców Gminy Bobolice.

Na terenie Gminy realizowany będzie Projekt „Pomoc na wyciągnięcie ręki” w zakresie usług sąsiedzkich. Podmiotem realizującym jest Fundacja Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Biesiekierz. Projekt dotyczy wsparcia dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów i/lub opiekunów sąsiedzkich w okresie 01.03.2022 r. – 31.10.2023 r.
W ramach niniejszego projektu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą świadczone na terenie naszej Gminy bezpłatne usługi społeczne w zakresie sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz teleopieka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w usługach społecznych takich jak min. opaski monitoringu.
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów i/lub opiekunów sąsiedzkich będą prowadzone szkolenia w zakresie m.in: pielęgnacja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rehabilitacja usprawniająca, pierwsza pomoc, zasady wsparcia, umiejętności sprawowania opieki.
W ramach niniejszego projektu będzie świadczone poradnictwo/doradztwo specjalistyczne i w tym celu na terenie naszej Gminy powstanie Lokalny Punkt Wsparcia w Świetlicy Wiejskiej w Dargini, gdzie będą dyżurowali lokalni doradcy. Lokalny doradca dysponował będzie materiałami specjalistycznymi oraz oprogramowaniem umożliwiającym przedstawienie zakresu wsparcia usług społecznych. Na potrzeby kampanii stworzona zostanie aplikacja służąca edukacji opiekunów faktycznych i ich rodzin. Wsparcie prowadzone będzie również poprzez filmy/animacje i materiały drukowane obejmujące powyższy zakres.
Główny punkt informacyjny i rekrutacyjny projektu mieści się w siedzibie Lidera Projektu: ul. Racławicka 15-17 (budynek F) i Biurze Projektu (główny punkt świadczenia usług):ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin.
Wszelkich informacji w zakresie realizacji programu na terenie Gniny Bobolice uzyskacie Państwo w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach pod nr tel 94 31 87 595 lub proszę o kontakt email : skieresz.mgops@bobolice.pl lub kierownik.mgops@bobolice.pl.
W przypadku pytań proszę o kontakt z P.Ewą Skieresz lub kierownikiem ośrodka.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

 

Pomoc na wyciągnięcie ręki

 

Więcej informacji na temat projektu:

https://ndsfund.org/aktualnosc/ruszyl-nowy-projekt-pomoc-na-wyciagniecie-reki/

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.