Pomoc osobom bezdomnym

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach przy współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie wspomaga osoby bezdomne w zakresie: zapewnienia tymczasowego schronienia, terapii, opieki medycznej oraz wsparcia w formie pracy socjalnej. Schronienie dla osób bezdomnych w 2022 r. jest realizowane dzięki umowie Nr 34/2021 zawartej 29 grudnia 2021 r. w Bobolicach. W bieżącym roku udzieliliśmy wsparcia w formie schronienia w Ośrodku w Darżewie 2 osobom bezdomnym z terenu naszej Gminy. W celu zapewnienia  pomocy osobom bezdomnym, które wymagają usług opiekuńczych ośrodek pomocy podpisał umowę z Stowarzyszeniem Jesień z siedzibą w Nowym Jasieńcu. Na dzień dzisiejszy nie wystąpiła potrzeba zapewnienia w/w formy wsparcia w w/w placówce.
Dodatkowo refundujemy koszty udzielonego wsparcia w formie schronienia i pobytu w mieszkaniu wspieranym chronionym 2 osobom bezdomnym z terenu naszej Gminy, a przebywającym na terenie kraju.  Zg  z zapisami ustawy o pomocy społecznej na gminie ostatniego miejsca zameldowania osoby bezdomnej spoczywa obowiązek zwrotu wydatków gminie, która udzieliła świadczeń w miejscu pobytu.
W lokalnych mediach systematycznie publikujemy informacje o możliwościach pomocy osobom bezdomnym. Bezpośrednim realizatorem zadania jest MGOPS w Bobolicach.
W przypadku pomocy osobie bezdomnej prosimy o kontakt z prawnikami socjalnymi pod nr tel. 94 31 87 713 lub email : mgops@bobolice.pl lub kierownik.mgops@bobolice.pl.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.