Pomoc żywnościowa – Podprogram 2021 PLUS

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach podpisał porozumienie z Caritas Diecezji na potrzeby realizacji pomocy żywnościowej.
Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom spełniającym kryteria.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły żywnościowe, których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:
– powidła śliwkowe – 0,3 kg
– makaron jajeczny świderki – 2 kg
– mleko UHT – 2 l
– szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg
– cukier biały – 2 kg
– olej rzepakowy – 2 l

Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.
Z wydanym przez OPS skierowaniem można zgłaszać się do Koła Parafialnego Caritas w każdy poniedziałek, od godz. 8.00 do 12.00, w salce przy ul. Kościelnej 1 w Bobolicach.

MGOPS Bobolice

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.