Pomoc żywnościowa – rejestracja skierowań

Szanowni Państwo, program Pomoc Żywnościowa jest realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. WNMP w Bobolicach, ul. Kościelna 1.

Prosumy by do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby, którym zostały wydane skierowania zgłosiły się do Zespołu Parafialnego Caritas celem rejestracji skierowań. Paczki żywnościowe wydawane są w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00 w salce Caritas, ul. Kościelna 1. w Bobolicach. Osobom, które nie zgłoszą się we wskazanym terminie do Zespołu Parafialnego Caritas w wyznaczonym terminie i celu, skierowania wystawione przez pracowników socjalnych zostaną anulowane.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria ustalone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1268,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących
  • 1028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.