Program Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego

Szanowni Państwo, od 2019 roku Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach  realizuje  Program Opieka Wytchnieniowa, w tym w formie pobytu całodobowego.
Mając na względzie opinie i zadowolenie Uczestników podjęliśmy się, po raz kolejny, zorganizowania 14 dniowego pobytu w ośrodku całodobowym.
Pobyt będzie realizowany przez firmę Rajpol  prowadzącą Dom Seniora FAMILIA w terminie  od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r. Pobyt adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
W tym roku aż 11 Mieszkańców naszej gminy może skorzystać z tej formy wsparcia. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc.
W związku z tym prosimy zainteresowane i chętne osoby do skorzystania z w/w oferty. Prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych telefonicznie  pod nr telefonu 94 3187 595 lub pisemnie na email : mgops@bobolice.pl w terminie  do dnia 20.09.2022 r.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Logo MRPiPS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.