Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2008 r w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją ze zmianami Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach realizuje program pomocy osobom zagrożonym eksmisją.
Założeniem programu jest tworzenie wspólnego, gminnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów społecznych, jakim m.in. jest bezdomność oraz uświadomienie mieszkańcom Gminy Bobolice umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  Adresatami naszego programu są osoby i rodziny, zamieszkujące na terenie Gminy Bobolice, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, które z powodu zaległości w opłatach mogą utracić prawo do lokalu.
Warunkiem skorzystania z programu jest zawarcie kontraktu socjalnego przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku określającego sposób współdziałania między osobą/rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi w sprawie omówienia możliwości skorzystania z programu pod numerem tel 94 31 87 595 lub email : mgops@bobolice.pl

 MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.