Program rekomendowany DEBATA w placówkach oświatowych

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach realizując zapisy GPPiRPAON w Gminie Bobolice na lata 2022 – 2025 organizuje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu gminy Bobolice DEBATĘ.
Adresatami programu profilaktycznego jest grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 14 lat). Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.
Autor programu Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zakłada możliwość realizacji programu także w grupach podwyższonego ryzyka jako element szerszego i dłuższego oddziaływania.
Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Zadanie dofinansowane ze środków GKRPA w Bobolicach.

 Jolanta Stępień
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.