PWD Bezpieczeństwo

🚒🚒🚒🚒🚒
Podczas ostatnich zajęć w kwietniu wychowanków  PWD „Promyk” odwiedzili strażacy OSP Kłanino 🧑‍🚒 . Dzieci miały okazję zobaczyć mężczyzn oraz kobiety w strażackich strojach. Goście zaprezentowali sprzęt, którym posługują się w codziennej pracy. Najważniejszym punktem spotkania było przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wychowankowie chętnie ćwiczyli na fantomie.
Serdecznie dziękujemy strażakom z OSP w Kłaninie za przekazaną wiedzę i życzymy tyle samo powrotów, co wyjazdów!
🚒🚒🚒🚒🚒

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.