Rehabilitacja w domu pacjenta

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z placówką REHA MEDICA Centrum Rehabilitacyjno Medyczne z siedzibą w Szczecinku przy ul. Kościuszki 57.

Mieszkańcy Gminy Bobolice posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogli skorzystać ze stałej, bezpłatnej rehabilitacji, również w warunkach domowych.

W ramach rehabilitacji domowej pacjent zagwarantowany ma dostęp do pięciu zabiegów fizjoterapeutycznych w tym do: kinezyterapii, masażu klasycznego, zabiegów z fizykoterapii, elektroterapii, światłolecznictwa, magnoterapii.

Pacjent chcąc skorzystać z usług rehabilitacyjnych winien zgłosić się do lekarza rodzinnego po skierowanie na zabiegi ( na skierowaniu musi być zawarta informacja –rehabilitacja w warunkach domowych) lub lekarza specjalisty u którego się leczy, bądź też lekarza  w Szczecinku. 

Następnie wraz ze skierowaniem i orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności Pacjent zgłasza się do pracownika socjalnego MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13. Skierowania do placówki w Szczecinku będą dostarczane przez pracowników MGOPS.

Zabiegi wykonywane są w miejscu zamieszkania pacjenta , rehabilitant posiada własny sprzęt do rehabilitacji. Jedno skierowanie dotyczy 10 dni zabiegowych. W jednym dniu  może być wykonanych 5 zabiegów. Pacjent może 8  razy  w roku skorzystać z cyklu zabiegów.

 W momencie, gdy pacjent kończy 10-dniowy cykl zabiegów, jest informowany przez koordynator Centrum o możliwości ponownego zgłoszenia do lekarza po skierowanie i procedura jest taka sama jak przy pierwszym skierowaniu.

 

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.