Sezon zimowy – osoby bezdomne

Szanowni Państwo, w związku z sezonem zimowym zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej i w miejscach niemieszkalnych. Ludzie Ci mogą być dotknięci różnymi zagrożeniami życia i zdrowia. Niejednokrotnie nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed skutkami zimy.
Prosimy o informowanie strażników miejskich, policjantów i pracowników socjalnych o zauważonych osobach bezdomnych, które są narażone na wychłodzenie organizmu.
MGOPS w Bobolicach zawarł umowę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnym w Darżewie na udzielenie schronienia oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym i Bezdomnym WIGOR w Borkowie na udzielenie schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych.
Pobyt w w/w placówkach jest na wniosek i za zgodą osoby zainteresowanej.  Decyzję o pomocy w formie schronienia wydaje MGOPS w Bobolicach po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Odpłatność za pobyt reguluje Uchwała NR LI/454/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Osoby bezdomne mogą również uzyskać wsparcie w siedzibie Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w Koszalinie ul. Monte Cassino 7,  tel. kontaktowy 660 539 514.  Dom zapewnia miejsca noclegowe, poradnictwo psychologiczne oraz prawne. Każdemu potrzebującemu wydawany jest codziennie w jadłodajni w godzinach 11.00-13.00 gorący posiłek. W godzinach wydawania posiłku można również skorzystać z kąpieli i zmiany odzieży.
W Centrum Charytatywno-Opiekuńczym pw. św. Jadwigi CARITAS w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1 wydawana jest w czwartki odzież w godzinach 14.00- 16.00.
Informację o możliwościach pomocy osobom bezdomnym można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13, tel. 094 3187 595.
Prosimy o kontakt z Strażą Miejską w Bobolicach, ul Ratuszowa 1, pod nr tel. 94 3458407 lub Posterunkiem Policji w Bobolicach pod nr. tel. 604 442 022.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.