Sportowo i ekologiczne dla dzieci – kolejny projekt na rzecz społeczności lokalnej

Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy wsparciu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Sportowo i ekologiczne – spotkania integracyjne dla dzieci” w ramach marszałkowskiego Programu Społecznik 2022 – 2024.
17 maja 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu. Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczności lokalnej i upowszechnianie aktywnego spędzania czasu poprzez gry i zabawy sportowe oraz kształtowanie postaw proekologicznych i uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska. Realizacja projektu obejmuje organizację dwóch spotkań integracyjnych dla dzieci na rozpoczęcie wakacji i zakończenie. Głównym założeniem jest zaangażowanie mieszkańców, rodzin we wspólne spędzanie czasu, prowadzenie warsztatów i działań ekologicznych dla dzieci i młodzieży połączonych z zabawą, konkurencjami sportowo – rekreacyjnymi. W każdym ze spotkań przewidziano bloki / strefy tematyczne: strefa gier plenerowych, Przystanek Ekologia, strefa sportu i rekreacji. Na spotkania zostanie przygotowany poczęstunek (ognisko / grill) oraz animacje dla dzieci (bańki mydlane, malowanie buziek).
Projekt jest częścią projektu socjalnego „Z wirtualnego świata do realnego – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci” obejmującego współpracę bobolickiego ośrodka pomocy społecznej oraz bobolickich stowarzyszeń sportowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promowania pozytywnych postaw wśród dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach sportowych dzieciom objętym pomocą asystenta rodziny.
Działanie realizowane są we współpracy m.in. z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.