Spotkania z Klubowiczami klubów seniora

Okres pandemii i „lockdownu” wymusił niestety konieczność  ograniczenia wspólnych spotkań. Po wielu miesiącach przerwy, w dniach 28 i 29 lipca br., Burmistrz Mieczysława Brzoza wraz z Panią Jolantą Stępień i Panią Ingą Lewicką spotkała się z trzema funkcjonującymi na terenach wiejskich Klubami Seniora:
– Kłanino „Jesienne Róże”,
– Głodowa „Pod Klonem”,
– Porost „ Czerwone Jarzębiny”.

Były to ciekawe i odbyte w miłej atmosferze spotkania z naszymi Seniorami, które dotyczyły Ich spraw. Rozmawiano o Bobolickim Portalu Seniora i możliwości, jakie daje w kontakcie w obecnej sytuacji pandemii, Mobilnym pracowniku pomocy społecznej, który po zgłoszeniu może dojechać do seniorów mających problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie ośrodka, Bobolickiej i Zachodniopomorskiej Karcie Seniora i wielu innych. Pani Burmistrz przedstawiła też założenia „Lokalnego programu polityki senioralnej” w naszej Gminie, który obowiązuje na lata 2021 – 2025.

Członkowie klubów seniora zostali poproszeni o przedstawienie potrzeb dotyczących funkcjonowania klubów w 2021 r.
Dziękujemy serdecznie Klubowiczom za ciepłe przyjęcie.

Jolanta Stępień

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.