Spotkanie Wigilijne Seniorów

16 grudnia 2019 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne Seniorów podsumowujące realizację projektu pt. „Oswoić starość – rozwój działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
W spotkaniu wzięli udział seniorzy z miejscowości, które brały udział w realizacji projektu. Wśród zaproszonych gości byli pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, pan Franciszek Łobocki Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach, pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, pani Izabela Helman Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, instruktorzy realizujący zadania w ramach projektu: pani Anita Jasińska, pani Emilia Walter, pani Monika Gołucka.
Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Gospody Wiejskiej w Drzewianach, pięknie przystrojonej na tą uroczystość. Zebrani obejrzeli montaż słowno – muzyczny przygotowany przez grupę teatralną „Młodzi duchem” pod kierunkiem pani Moniki Gołuckiej. Spotkanie przebiegało w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania. Były płynące z głębi serca życzenia, opłatek-symbol chleba i wzajemnego przebaczenia oraz wspólnie śpiewanie kolęd. Na odświętnie przygotowanym stole nie zabrakło wspaniałych wigilijnych potraw. Po części artystycznej i ciepłych życzeniach podzielono się opłatkiem. Były to chwile pełne magii, uroku i radości.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.