Szanowni Państwo

osoby będącym w kryzysie, osoby uzależnione, współuzależnione, doświadczające przemocy bądź stosujące przemoc mającą swoje źródło w nadużywaniu alkoholu będą mogły skorzystać  od stycznia 2020 r.  z poradnictwa i konsultacji terapeuty uzależnień.
Punkt Konsultacyjno- Informacyjnym mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jedności Narodowej 13 w Bobolicach,  pokój nr 15.
Terapeuta czeka na Państwa w każdy I i III czwartek miesiąca w godz. 13.00 – 14.30.  Osobom zgłaszającym się zapewniamy dyskrecję.  Porady są bezpłatne.

Do zadań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego należy w szczególności:
-wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;
-udzielanie konsultacji i porad;
-prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;
-motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;
-inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
-udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
-stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.