OFERTA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy o dostępnych formach wsparcia udzielanych przez specjalistów za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej.

Wsparcie lokalne:

  • psycholog Małgorzata Popowicz – psycholog.mgops@bobolice.pl
  • terapeuta uzależnień Violetta Mikołajek – terapeuta.mgops@bobolice.pl
  • prawnik Igor Pomorski – prawnik.mgops@bobolice.pl
  • pracownicy socjalni – tel. (94) 318 75 95 (od poniedziałku do piątku)
  • bezpłatne porady psychologiczno-diagnostyczne (konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna) dla dzieci i młodzieży do 21-go roku życia (w przypadku młodzieży od 18 do 21 lat – warunek: kontynuacja nauki) – zgłoszenia za pośrednictwem MGOPS oraz koordynatorów szkolnych (pedagogów)

Uwaga: W przypadku braku możliwości kontaktu drogą elektroniczną prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny przekaże Państwa numer telefonu wybranemu specjaliście celem nawiązania bezpośredniego kontaktu z Państwem.

Wsparcie organizacji ogólnopolskich:

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 800 120 002, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • Centrum Praw Kobiet, tel. 600 070 717
  • Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego – tel. 800 702 222
  • aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” – https://www.twojparasol.com/

Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

 

OFERTA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ do pobrania !!!

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.