Młodzi i aktywni na rynku pracy

Firma UniPRomotion wraz z Izbą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie prowadzi rekrutacje do unijnego projektu „Młodzi i aktywni na rynku pracy!”. Projekt ma na celu stworzenie szansy na rozwój i aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat (tzw. Grupa NEET). Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ofercie:
– indywidualne spotkania z doradca zawodowym
– indywidualne spotkania z psychologiem
– szkolenia zawodowe – podczas szkoleń uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
– pośrednictwo pracy
– staż, za który uczestnik projektu otrzyma wynagrodzenie
– wsparcie animatora zatrudnienia podczas trwania projektu
– cykl warsztatów pomocnych w zdobyciu wiedzy osobom startującym na rynku pracy. Czytaj dalej…