Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oferuje, w ramach projektu partnerskiego pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie:

  • jednodniowych, grupowych szkoleń, prowadzonych w specjalistycznej Sali szkoleniowej w formie modelowego mieszkania, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ROPS, tematyka szkoleń obejmować będzie m.in. podstawy pielęgnacji osoby niesamodzielnej i/lub niepełnosprawnej, rehabilitacji usprawniającej, dietetyki itp.,
  • poradnictwa indywidualnego z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, świadczonego w siedzibie ROPS, w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
  • poradnictwa indywidualnego świadczonego przez specjalistów w tym m.in.: porad prawnych, geriatrycznych, psychologicznych, pedagogicznych i innych dostosowanych do potrzeb opiekunów, świadczonego w siedzibie ROPS, w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego, telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów internetowych – po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby,
  • indywidualnego poradnictwa architektonicznego dotyczącego przystosowania mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w zakresie podniesienia komfortu, autonomii i bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami, usprawnień dla opiekuna oraz przygotowanie projektów dostosowań mieszkań, świadczonego w siedzibie ROPS, telefonicznie, mailowo, a także za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
  • doradztwa dotyczącego systemu wsparcia dostępnego na terenie województwa, porad z zakresu obsługi i rehabilitacji, kontaktując się telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych z Regionalnym Operatorem Informacji w ROPS.

Kontakt:

Biuro Partnera Projektu – Województwo Zachodniopomorskiego
siedziba ROPS – ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 301
Regionalny Operator Informacji: Anna Podgórna, tel. 91 42 53 614, apodgorna@wzp.pl
Doradca z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną: Ewa Dziekan, tel. 91423655, edziekan@wzp.pl
Poradnictwo architektoniczne: Ewa Białous, tel. 91 42 53 619, ebialous@wzp.pl

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.