Wypłata na konto

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją i zalecaniami maksymalnego ograniczania kontaktu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach prosi wszystkie osoby, które pobierają zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, stałe, celowe i okresowe, inne w formie gotówkowej w placówkach Banku PKO do podania telefonicznie 94 3187595, 94 3187713 lub mailowo : mgops@bobolice.pl numeru rachunku bankowego w celu wypłaty świadczeń.       

 Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.